دریافت فاکتور نهایی (انتشار اطلاعیه 25 - نمایشگاه ساختمان)
استرداد سپرده (انتشار اطلاعیه 24 - نمایشگاه ساختمان)
زمان تخلیه و تخریب (انتشار اطلاعیه 23 - نمایشگاه ساختمان)
مراسم اختتامیه و تقدیر از برترین ها (انتشار اطلاعیه 22 - نمایشگاه ساختمان)
زمان، مکان و نحوه دریافت کتاب و تندیس نمایشگاه (انتشار اطلاعیه 21 - نمایشگاه ساختمان)
درج لوگوی رایگان در کتاب نمایشگاه ساختمان کیش
آیین افتتاحیه نمایشگاه ساختمان 97 (انتشار اطلاعیه 20 - نمایشگاه ساختمان)
بازگشایی سالن ها برای شروع روند ساخت و ساز (انتشار اطلاعیه 19- نمایشگاه صنعت ساختمان)
دریافت کارت شناسایی و کارت پارکینگ (انتشار اطلاعیه 18- نمایشگاه صنعت ساختمان)
شرایط انصراف (انتشار اطلاعیه 17 - نمایشگاه ساختمان)
نمایشگاه مجازی سه بعدی (انتشار اطلاعیه 16 - نمایشگاه ساختمان)
تمدید مهلت اخذ مجوز غرفه سازی (انتشار اطلاعیه 15 - نمایشگاه ساختمان)
اخذ مجوز غرفه سازی (انتشار اطلاعیه 14 - نمایشگاه ساختمان)
درج آگهی در کتاب رسمی نمایشگاه (انتشار اطلاعیه 13 - نمایشگاه ساختمان)
درج لوگو شرکت ها در نقشه های ویژه هر سالن (انتشار اطلاعیه 12 - نمایشگاه ساختمان)
جانمایی های هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان اعلام شد. (انتشار اطلاعیه 10 - نمایشگاه ساختمان)
تمدید مهلت پرداخت اجاره بهای غرفه و آخرین تغییرات نقشه های جانمایی (انتشار اطلاعیه 11 - نمایشگاه ساختمان)
کتاب رسمی نمایشگاه صنعت ساختمان (انتشار اطلاعیه 9 - نمایشگاه ساختمان)
زمان تقریبی شروع جانمایی ها (انتشار اطلاعیه 8 - نمایشگاه ساختمان)
نتایج بررسی مدارک فیزیکی (انتشار اطلاعیه 7 - نمایشگاه ساختمان)
ارائه مدارک فیزیکی متقاضیان لیست انتظار (انتشار اطلاعیه 6 - نمایشگاه ساختمان تهران)
تمدید مهلت ارائه مدارک فیزیکی هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (انتشار اطلاعیه 5 - نمایشگاه ساختمان)
ارائه مدارک فیزیکی ثبت نام به ستاد برگزاری (انتشار اطلاعیه 4 - نمایشگاه ساختمان)
راهنمای ثبت نام و حضور در نمایشگاه (انتشار اطلاعیه 3 - نمایشگاه ساختمان)
لحظه آغاز ثبت نام و مهلت ثبت نام اینترنتی هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
اعلام زمان ثبت نام هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان