نمایشگاههای برگزار شده
اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران عالی ترین نهاد غیر دولتی بخش تعاون با بیش از 170 هزار تعاونی و 25 میلیون نفر عضو در سراسر کشور به منظورارتقای سطح کمی و کیفی تولید کشور، شناساندن توامندی های تولیدی کشورمان به جهانیان و بازشناسایی بازارهای هدف و همچنین جهت افزایش میزان صادرات غیر نفتی، اقدام به برگزاری نمایشگاه های مختلف در داخل و خارج از کشور می نماید. 
از جمله نمایشگاه های برگزار شده توسط اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل می باشد:
 
 ردیف
نام نمایشگاه
سال برگزاری
 1
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در دبی
سال 1384
 2
نمایشگاه آرایشی و بهداشتی
سال 1384
 3
نمایشگاه بهاره
سال 1384
 4
نمایشگاه پائیزه
سال 1384
 5
نمایشگاه بین المللی توانمندی های بخش تعاون
سال 1384
 6
نمایشگاه تأسیسات سرمایشی/گرمایشی
سال 1384
 7
نمایشگاه دام و طیور
سال 1386
 8
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کامرون
سال 1386
9
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در الجزایر-الجزیره
سال 1386
 10
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در جیبوتی
سال 1386
 11
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ناییروبی-کنیا
سال 1386
 12
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا-کامپالا
سال 1386
 13
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج
سال 1386
 14
ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
سال 1385
 15
هفتمین  نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
سال 1386
16
هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
سال 1387
17
نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
سال 1388
18دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
سال 1389
19
یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
سال 1390
20
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
سال 1391
 21سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان سال 1392
 22اولین جشنواره و نمایشگاه کارگران و کارآفرینان نمونه کشور
 سال 1392
 23نهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش
سال 1392
 24دهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش
سال 1393