امور نمایشگاهی 

Exhibition Affairs

 

تماس با ما

آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، نرسیده به پارک وی، نمایشگاه بین المللی تهران، جنب سالن 27 (ساختمان حراست)، ط دوم، امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران.

شماره تماس

021-22662845 – 46

021-22662486 – 87 – 88

نمابر

021-22662847

 

رایانامه

info@iranconfair.ir (امور داخلی)

int@iranconfair.ir (امور خارجی)