1. توصیه های بهداشتی حضور در نمایشگاه ساختمان 1400
  2. هفته تعاون گرامی باد - 13 تا 19 شهریورماه
  3. مجری تبلیغات و مستند سازی نمایشگاه ساختمان 1400
  4. ستاد خبری 21امین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
کانال رسمی اطلاع رسانی

کانال رسمی اطلاع رسانی

اخبار و اطلاعیه ها

تعرفه تبلیغات

تعرفه تبلیغات

سامانه نمایشگاهیاخبار نمايشگاه و صنعت