1. تغییر زمان برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان
  2. انتخاب برگزارکنندگان برتر نمایشگاهی در سال ۱۴۰۲