امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران

واحد امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران با هدف برگزاری نمایشگاه­های داخلی و خارجی از سال های اولیه تأسیس اتاق تعاون ایران شکل گرفت. امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران کار خود را با برگزاری نمایشگاه های بهاره  و پاییزه آغاز کرد و به مرور پا به عرصه نمایشگاهی کشور گذاشت. از جمله افتخارات اتاق تعاون ایران برگزاری اجلاس بین المللی اتحادیه تعاون (ICA) به میزبانی ایران در سال 2018 است.

این واحد به عنوان ستاد اجرایی نمایشگاه های مختلف داخلی و خارجی که اتاق تعاون ایران در دستور کار دارد در محل دائمی نمایشگاه­های بین المللی تهران مستقر شده است و کلیه امور مربوط به ثبت نام، اجرای برنامه­ها، هماهنگی، نظارت بر روند نمایشگاه­های پیش روی اتاق تعاون ایران و به طور کلی اجرای یک نمایشگاه را بر عهده دارد.

این واحد از بدو تأسیس همسو با سیاست­های سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران عمل کرده و با همکاری متقابل، پیشرفت صنعت نمایشگاهی کشور را سر لوحه کار خود قرار داده است.

برگزاری نمایشگاه­های متعدد داخلی و خارجی و همکاری در برگزاری برخی نمایشگاه ها که توسط وزارتخانه ها، سازمان ها یا شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران اجرا شده است از سوابق درخشان امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران محسوب می شود.

اهداف و وظایف

·        ارتقای اثر بخشی برگزاري نمایشگاه ها

·        برگزاری نمایشگاههای تخصصی ، اختصاصی و بین المللی تعاوني و بازرگانی در داخل وخارج از ایران

·        همکاری با اتحادیه های نمایشگاههای جهانی و قبول عضویت آنها و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط و اقدام به تشکیل اینگونه مجامع با رعایت قوانین و مقررات در ایران

·        نمایش و معرفی دستاوردها و تولیدات صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات بازرگانی فنی و مهندسی کشور با تاكيد وي‍ژه بر بخش تعاون از طریق برپایی و اداره مراکز و غرفه های نمایشگاهی در داخل و خارج از ایران

·        تدوین نقشه راه حضور در نمایشگاه های ديگر و همچنین همکاریهای بین المللی نمایشگاهی از طریق مبادله تفاهم نامه های همکاری با مراکز نمایشگاهی کشورهای هدف صادراتی

·        ایجاد بانک های اطلاعاتی فعالین حوزه صنعت نمایشگاهی در بخش های مختلف 

·        آشنا ساختن توليدكنندگان داخلي با استانداردها و معيارهاي بين المللي توليد و صدور كالا و ارتقاي سطح كمي و كيفي توليدات با رعايت قوانين و استانداردهاي بين المللي

·        ايجاد زمينه مساعد براي معرفي آخرين پديده هاي صنعتي و تكنولوژيكي

·        جلب سرمايه گذاري خارجي از طريق مشاركت فعال بخش هاي اقتصادي در نمايشگاه ها

·        همكاري با نهاد هاي داخلي نظير سازمان توسعه تجارت و شركت سهامی نمايشگاه هاي بین المللی ایران جهت اخد مجوز و تسهيل برگزاري نمايشگاه ها